Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PROJEKT - ZKVALITŇOVÁNÍ VÝUKY (TZV. ŠABLONY)

Cesta: Titulní stránka > Projekty
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Projekt - Zkvalitňování výuky (tzv. šablony)

ProjektZkvalitňování výuky s využitím výpočetní techniky (CZ.1.07/1.5.00/34.0765)
Operační program   Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zahájení projektu01.09.2012
Ukončení projektu 31.08.2014

  

Projekt je realizován v oblastech: šablony individualizace výuky, šablony inovace výuky
Přehled materiálů v jednotlivých sadách
Počítačové sítě ve výuce informatiky na SŠ
Užití programu CorelDraw X6 při výuce informatiky na SŠ
Digitální fotografie a rastrová grafika
Užití programu Wolfram Mathematica při výuce matematiky - notebooky
Užití programu Wolfram Mathematica při výuce matematiky - aplety
Užití programu GEOGEBRA při výuce matematiky na SŠ

Ostatní sady výukových materiálu jsou právě ve vývoji...

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ