Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > SOČ - informace, aktuality
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Opět nejúspěšnější

Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách  ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.

V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.

Klatovy Šumava

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je pravděpodobně nejnáročnější soutěží středoškoláků, neboť jejím cílem je vytvoření vědecké práce nebo didaktické pomůcky. Soutěží se v 18 vědních oborech na minimálně 3 úrovních (fakultativní školní kolo, povinné okresní, krajské a celostátní kolo) formou obhajob před (odbornou) komisí. Seznam soutěžních oborů spolu s oblastmi možného dalšího bádání najdete na oficiálních stránkách www.soc.cz.

Při SOČ se naučíte samostatně pracovat, získávat nové poznatky v oboru, který Vás zajímá. Při obhajobách v rámci SOČ se naučíte svoji práci srozumitelně vysvětlit, diskutovat s porotou.

Aktuality

Plzeň 25. 4. 2018
Elektronická přihláška do konce února 2018
Naši studenti byli opět úspěšní
Přehled vítězů. Gratulujeme.
Všem studentům srdečně blahopřejeme!
Výsledky celostátního kola: 2. místo Lukáš Bešta (biologie), 3. místo Jana Mazánková (zdravotnictví), 14. místo Jana Hrnčířová (chemie)
Jan Kadlec získal 1. místo nejen v okresním a krajském kole SOČ, ale postoupil i do celostátního kola, kde obhájil 8. místo. Studentky Marta Dvořáková a Magdalena Žežulová se umístily na 1. a 2. místě v kraji.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ