OPRAVY KOMUNIKACÍ V R. 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OPRAVY KOMUNIKACÍ V R. 2017
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Opravy komunikací v r. 2017

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně zajišťuje provedení plošných oprav povrchů místních komunikací (chodníky, vozovky) a výměn lamp veřejného osvětlení ve městě Klatovy a  integrovaných obcích.

Jednotlivé akce jsou zařazovány do seznamu na základě požadavků jednotlivých společenství nebo občanů města, dále požadavků osadních výborů integrovaných obcí, ale i na základě kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních komunikacích provádí.

Seznam jmenovitých akcí, které se navrhují k realizaci v každém roce, schvaluje Rada města Klatov. Finanční prostředky, které město každoročně na opravy poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. To na svém zasedání uskutečněném na konci roku 2016 schválilo na tuto činnost pro rok 2017 finanční částku ve výši 25 mil. Kč.

Nároky na opravy ale stále několikanásobně převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled na aktuální stav komunikací, intenzitu využití komunikace pěšími, cyklisty či řidiči. Dále zda se bude v jejím tělese rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která je v havarijním stavu.

Navržené akce v jednotlivých létech jsou tedy koordinovány též se správci inženýrských sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou opravu rozkopaných komunikací podílem, který představuje plochu nad prováděným výkopem. Cílem koordinace akcí je zajištění provedení nových povrchů komunikací, do jejichž tělesa nebude dlouhodobě zasahováno. Tyto komunikace jsou pak po dobu minimálně 10 let v režimu tzv. „chráněných“.

Pro rok 2017 byly prozatím radou města schváleny následující akce:

  1. Část Studentské ulice v úseku Suvorovova-Lipová-rekonstrukce vodovodního řadu, oprava povrchu vozovky, chodníků, parkovací plochy, ploch před domy čp. 598, 599 a 600.
  2. Část Lipové ulice v úseku Studentská-„propojovací“ k Jabloňové-vodovod, plynovod, vozovka, chodníky.
  3. „Propojovací“ mezi Lipovou a Jabloňovou ulicí-vodovod, plynovod, vozovka, chodníky.
  4. Jabloňová ulice-vodovod, plynovod, vozovka, chodník, plochy pro stání vozidel podél vozovky a vedle garáží, plochy mezi řadovými garážemi, oba chodníky podél areálu mateřské školky.
  5. Kvapilova ulice-chodník a veřejné osvětlení v západní části ulice.
  6. Část Školní ulice v úseku Komenského-Bozděchova-plynovod, vozovka, chodníky, přístupové chodníčky ke vchodům, komunikace vedoucí k domům čp. 378 a 379, komunikace podél domů čp. 401, 402 a 403.

 

V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele stavby. Ta určí skutečnou výši stavebních nákladů. Následně bude rada města schvalovat další akce ze „zásobníku“.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace, veřejného osvětlení, apod.  

 

 

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ