OPRAVY KOMUNIKACÍ V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH 2017, DRUHÁ ČÁST | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OPRAVY KOMUNIKACÍ V KLATOVECH A INTEGROVANÝCH OBCÍCH 2017, DRUHÁ ČÁST
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Opravy komunikací v Klatovech a integrovaných obcích 2017, druhá část

Rada města Klatov schválila na svém jednání dne 28. 2. 2017 další část jmenovitých oprav povrchů komunikací v Klatovech a integrovaných obcích.

V Klatovech například dojde v druhé polovině roku k celoplošné opravě povrchu vozovky a chodníků a také k rekonstrukci veřejného osvětlení v Lidické ulici. V této ulici dojde nejprve na rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu. Povrchy budou následovat po sítích.

Celoplošná oprava povrchu vozovek a chodníků bude provedena také v ulici Kounicova a v části ulice Tolstého, a to v úseku mezi Čechovou a Macharovou. I zde budou nejprve zrekonstruovány inženýrské sítí – kanalizace, vodovod a plynovod. V Tolstého ulici dojde též na rekonstrukci veřejného osvětlení.

V sídlišti Za Retexem bude opraven povrch komunikace ležící mezi řadovými garážemi.

V sídlišti Rozvoj povrch příjezdové komunikace a bude zřízena odstavná plocha před domy čp. 91 a 92. Odstavná plocha bude zřízena též ve vnitrobloku domů na nábřeží Kpt. Nálepky.

V obci Luby bude opraven povrch části chodníku v lokalitě za mateřskou školkou.

Při dvou výběrových řízení, které proběhly v rámci prvních schválených akcí, mezi nimiž jsou např. opravy komunikací v části ulic Lipová, Studentská, Jabloňová a Školní ulici a oprava chodníku v ulici Kvapilova, došlo oproti předpokládaným nákladům k nemalé úspoře finančních prostředků.

Předpokládáme, že další výběrové řízení přispěje též k úspoře nákladů. Ty mohou být potom využity na realizaci některých dalších menších staveb, které jsou připraveny v tzv. „zásobníku akcí“.

Zastupitelstvo města Klatov schválilo v rozpočtu na opravy komunikací pro letošní rok náklady ve výši 25 mil. Kč, tedy ještě o 5 mil. Kč více než v předchozím roce.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

 Lidická ulice – foto archiv HO

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ