INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVENCI 2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI ČERVENCI 2018

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci červenci 2018

„Oprava povrchu komunikace Tyršova ulice“ – spoluinvestoři akce město Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava silnice 1. třídy v celé délce Tyršovy ulice, oprava povrchu chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, kabelu ČEZ v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.
Termín provedení celé stavby: 16.7.-23.9.2018.
Dílčí termíny stavby:
rekonstrukce vodovodu v chodnících Domažlická-Podbranská: 16.7.-26.8.2018,
rekonstrukce VO, kabelu ČEZ a oprava chodníků Domažlická-Podbranská: 16.7.-23.9.2018
V úseku Podbranská-Domažlická bude zaveden jednosměrný provoz ve směru od Horažďovic. Ve směru od Plzně povede objízdná trasa ulicemi Domažlická-V Řekách-Vrbova-Tyršova. V době od 27.8. do 23.9.2018 budou práce probíhat za obousměrného provozu při částečné uzavírce (zúžení jednoho jízdního pruhu).
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 Tyršova ulice v úseku okružní křižovatka „u parku“-Podbranská: 6.8.-23.8.2018.
Oprava se provede za úplné uzavírky silnice I/22. Objízdná trasa povede ulicemi Domažlická-V Řekách-Dragounská-Šumavská-5.května.
Vlastní okružní křižovatka „u parku“ bude uzavřena v termínu od 13.8. do 23.8.2018. Objízdná trasa ve směru od Horažďovic povede ulicemi Národních Mučedníků-Šmilovského-Plánická-Jiráskova-Dobrovského-Plzeňská.
Křižovatka s Podbranskou ulicí bude uzavřena na jeden den v časovém rozmezí od 20. do 23.8.2018, v ostatní dny bude průjezdná.
Celoplošná oprava povrchu silnice v úseku Podbranská-Domažlická: 26.8.-28.8.2018.
Oprava se provede za úplné uzavírky silnice I/22. Objízdná trasa povede ulicemi Domažlická-V Řekách-Vrbova.

„Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích“ – spoluinvestoři akce město Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: 16.8.-28.10.2018.
Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen semafory.
Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na Luby si vyžádá v určitém období úplnou uzavírku provozu. O postupu prací a uzavírkách budou občané informováni.

„Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část“.
Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.
Termíny provedení:
Celá stavba: 27.3.-18.7.2018.
Dílčí termíny stavby:
Odfrézování vozovky v celé ploše:27.3.-29.3.2018
vodovod: 3.4.-13.5.2018
plynovod mezi čp. 483 až 480: 2.5.-13.5.2018,
plynovod mezi čp. 479 až 471: 14.5.-27.5.2018,
plynovod mezi čp. 453 až 449: 28.5.-10.6.2018,
plynovod od čp. 449 po křiž. S ul. Žižkova: 11.6.-17.6.2018,
silnice + veřejné osvětlení: 28.5.-18.7.2018.
Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky dotčených komunikací, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí (kolem pekárny) v Lubech“.
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení, výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce plynovodu – investor GasNet s.r.o., rekonstrukce kabelu ČEZ – investor ČEZ a.s. v ulici kolem pekárny.
Termíny provedení:
Celá stavba: 24.5.-8.9.2018,
odfrézování vozovky v celé ploše: 24.-25.5.2018,
vodovod: 28.5.-17.6.2018,
plynovod: 23.6.-20.7.2018,
dešťová kanalizace: 9.7.-5.8.2018,
kabel ČEZ, kabel O2: 30.7.-19.8.2018,
komunikace+VO: 30.7.-9.9.2018.
Stavba bude prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd bude umožněn po domluvě se zhotoviteli stavby.

„Rekonstrukce plynovodu od silnice I/27 od ulice Za Tatranem ulice Pod Výhořicí v Lubech“ – investor stavby GasNet s.r.o.
Termín provedení: 1.6.-13.7.2018, z toho od silnice I/27 po křižovatku Pod Výhořicí od 1.6. do 19.6.2018.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky jedné poloviny vozovky. Investor zajistí plošnou opravu povrchu komunikace po ucelených částech.

„Oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v Lubech“.
Celoplošná oprava povrchu chodníků.
Termín provedení: 23.7.- 19.8.2018.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude umožněn.

„Oprava povrchu komunikace v části nábřeží Kpt. Nálepky“ - celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníku v úseku mezi ul. Dukelská – U Pazderny.
Termín provedení: 9.7.-27.7.2018.
Oprava bude provedena za úplné uzavírky části místní komunikace. Objízdná trasa povede ulicemi Dukelská-Masarykova.

„Oprava povrchu prostranství před garážemi v lokalitě U Pazderny“ – celoplošná oprava včetně odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 9.7.-10.8.2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky prostranství před garážemi.

„Oprava povrchu komunikace od Gorkého ulice vlevo k čp. 840, 841 a 895“ – výstavba dešťové kanalizace, celoplošná oprava povrchu vozovky včetně podkladních vrstev.
Termín provedení: 9.7.-30.8.2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Oprava povrchu chodníků v části Kličkovy ulice“ – celoplošná oprava povrchu chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava propadlých částí vozovky.
Termín provedení: 23.7.-15.9.2018.
Stavba se provede za částečné uzavírky silnice a úplné uzavírky chodníků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

 

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a. s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ