INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI LISTOPADU 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH NA KOMUNIKACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH OBJÍZDNÝCH TRASÁCH V MĚSÍCI LISTOPADU 2017

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v měsíci listopadu 2017

„Oprava povrchu komunikace na pp.č. 6596 v obci Pihovice“ – odstranění nekvalitního povrchu MK, úprava pláně se zhutněním, vyrovnání povrchu podkladní vrstvou, položení nového asfaltobetonu.
Termín provedení cca 1 týden v období od 1.11. do 30.11.2017.
Práce se provedou za úplného uzavření dotčené komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

„Oprava povrchu silnice II/191 Klatovy-Petrovičky“ – investor akce Správa a údrba silnic Plzeňského kraje.
Celoplošná oprava povrchu vozovky jejím odfrézováním a přebalením, v Klatovech v úseku od okružní křižovatky pod nemocnicí po obec Petrovičky.
Termín provedení: 2.10. – 30.11.2017.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

„Oprava povrchu silnice II/191 Klatovy-Janovice-1. etapa“ – investor akce Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Celoplošná oprava povrchu vozovky jejím odfrézováním a přebalením v úseku od křižovatky se silnicí I. třídy cca 700 m za odbočkou na Dolní Lhotu.
Termín provedení: 25.10. – 7.12.2017.
Práce na frézování se provedou za částečného omezení provozu.
V době od 6.11. do 22.11.2017 v době pokládání asfaltových směsí bude silnice uzavřena. Objízdná trasa vede přes obec Týnec.
Podrobnější informace Vám podají na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.


U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a. s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

Podrobnější informace o prováděných akcích Vám sdělí p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail fkocfelda@mukt.cz nebo Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail lbroukal@mukt.cz.

Vážení občané,
děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 

František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ