ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ - PODZIM 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ - PODZIM 2017

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů - podzim 2017

Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) v období od 02.10.2017 do 22.10.2017 na území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední desce, webové stránky města, letáček).  

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…). Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

 

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní dobou:

Období:

Pondělí – pátek 

Sobota 

Neděle 

duben – říjen

12:00 – 19:00 

14:00 – 19:00 

14:00 – 20:00

listopad - březen

11:00 – 18:00 

11:00 – 17:00 

14:00 – 17:00 


Termín přistavení kontejnerů

2.10.-8.10.2017 9.10.-15.10.2017 16.10.-22.10.2017
Lidická ul.   Luby - u jezu   Tajanov  
Sídliště Plánická BMX   Luby - Silnice a.s.   Zahrádky za Lázněmi  
Procházkova - fotbal. hřiště 2 ks Luby - sídliště   Kal  
Zahrádky za fotbal. hřištěm   Sobětice   Beňovy  
Voříškova ul. - proti Integr. škole   Štěpánovice   Tupadly  
Kounicova ul.   Zahrádky Štěpánovice vlevo   Drslavice  
Cibulkova ul. ( Propan) 2 ks Zahrádky Na Markytě 2 ks Věckovice  
Domažlické předměstí   Točník 2 ks Kydliny 2 ks
Pod nemocnicí   Otín   Habartice  
Horažďovické předměstí   Vícenice   Vítkovice  
Zahrádky v Podhůrčí   Dehtín   Pihovice  
Havlíčkova ul.   Činov   Křištín  
    Chaloupky   Střeziměř  
    Zahrádky k letišti   Dobrá Voda  
    Zahrádky Plánické předměstí   Lažánky, Kosmáčov  
 

 

Ing. Michael Skrbek, jednatel

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ