PLASTY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PLASTY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Plasty

Hospodaření s platovými odpady patří v současné době mezi velmi diskutovaná témata. Díky svým specifickým vlastnostem, jako např. pevnosti, trvanlivosti, izolačním či antikorozním vlastnostem plasty stále více nahrazují klasické materiály jakými jsou sklo, papír, dřevo či dokonce kov. Po skončení své životnosti se však stávají problematickým odpadem, se kterým si příroda sama nedokáže poradit. Kromě omezování vzniku těchto odpadů se stává prioritou zejména jejich využívání jako významného zdroje druhotných surovin.

Plastové odpady tvoří významnou složku komunálního odpadu celkem 25 % až 30 % objemu těchto odpadů. Kvalita a množství separovaného plastu závisí především na motivaci občanů třídit odpad a také na finančních možnostech obcí a měst, které určují četnost vyvážení sběrných nádob, jejich umístění a objem. Vytříděný plast z nádob odváží svozová společnost, která většinou tento odpad dotřiďuje ve svém provozu, zmenšuje jeho objem (stlačením PET lahví) a po té odváží ke zpracovateli. U zpracovatele je opětovně přetříděn a tento se pak zpracuje na drť.

Vzniklá drť se nadále upravuje čištěním a tepelným zpracováním do finálních produktů, kterými jsou například polyesterová vlákna, která se dále využívají při výrobě koberců, oděvů, tepelných izolací atd.

 

Jak třídíme plasty ?

V Klatovech jsou k dispozici na třídění plastu nádoby o objemu 2,5 m3 žluté barvy. Při odkládání plastů do nádoby vždy dbáme na to, aby odkládaný plast měl co nejmenší objem a proto výrobky z plastů, pokud je to možné, zmačkneme nebo sešlápneme.

  

Do nádob na plasty odkládáme plastové lahve, kanystry od nápojů, PET lahve, plastové obaly od pochutin, kosmetických přípravků, pracích, čistících a avivážních prostředků, odnosné tašky, obalové folie, pytle, sáčky a další foliové materiály, plastové části domácích spotřebičů, hraček a nejrůznějších výrobků, části obalů a další výrobky z pěnového polystyrenu, stolní a kuchyňské náčiní z plastů, nádoby, přepravky, vědra a další. Nádoby od poživatin, např. jogurty, by měly být zhruba očištěné, aby nedocházelo k hnití jejich obsahu.

 

Do žlutých nádob na plasty nepatří podlahové krytiny, plastové tapety a textilie, materiály jako je molitan a pryž, elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi, všechny ostatní neplastové předměty, odpadové trubky z PVC a všechny výrobky z tohoto materiálu .

 

Některé kontejnery na plast jsou označeny ještě druhou nálepkou. Nálepka je pomerančové barvy a  její nápis "nápojové kartony"  jednoznačně říká, že do této nádoby lze odkládat nápojové kartony, tj. obaly např. od džusů, krabicových vín, krabice mléčných výrobků, které známe pod pojmem tera-pack. Postupně budou oranžovou nálepkou označeny všechny kontejnery na plast.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ