AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD KLATOVY PLATNÉ OD 10.12.2017 DO 8.12.2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD KLATOVY PLATNÉ OD 10.12.2017 DO 8.12.2018
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > MHD

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Aktuální jízdní řády MHD Klatovy platné od 10.12.2017 do 8.12.2018

Od 10.12.2017 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech. Vzhledem k tomu, že byly změněny některé jízdní řády vlakových spojů, došlo též k úpravám časů u několika spojů MHD. Rozdíly u všech devíti spojů jsou řádově minutové a jsou provedeny právě z důvodu zabezpečení nápojů na vlaky. Každý spoj má svůj tzv. „párový“ spoj, který odváží cestující zpět. Úpravy proto mohou být provedeny pouze za předpokladu dodržení časového rámce nutného pro přejetí dané trasy.

Autobusové linky zůstávají zachovány, tzn. že i nadále budou jezdit linky č. 1, 2 a 4 ve stejných trasách.

Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od vlaků do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží. Neméně důležité je však i zabezpečení celodenní obslužnosti MHD po městě a v Lubech.

Od občanů dostáváme podněty zejména na větší zabezpečení obslužnosti zastávek Plzeňská, u nemocnice a Plánická, u kruhového objezdu. V těchto případech je nutné si ale uvědomit, že každý nový spoj zajíždějící do těchto zastávek vyžaduje prodloužení ujetých kilometrů a tím pádem další finanční prostředky. Do zastávky Plzeňská, u nemocnice, zajíždí celkem 13 spojů MHD, do zastávky Plánická, u kruhového objezdu, zajíždí celkem 10 spojů na lince č. 2.

Pro rok 2018 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku 4,1 mil. Kč. Navíc požaduje Plzeňský kraj po městu příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši 738 474 Kč, tedy o 66 000 Kč více než za rok 2017.

I přesto zůstávají stejné ceny jízdného  - 8 Kč pro dospělé, 4 Kč poloviční. Senioři do 70 let (držitelé slevového průkazu vydaného ČD nebo jiným dopravcem) a děti od 6 do 15 let platí poloviční, senioři nad 70 let (nutno prokázat občanským průkazem) a děti do 6 let (nutno prokázat průkazem, který vydá přepravní kancelář na aut. nádraží na základě žádosti rodičů, předložení rodného listu a fotografie průkaz) zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného jsou takto stanoveny již od roku 2006.

Platnost nových jízdních řádů MHD je stanovena do 8.12.2018.

Jízdní řády jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou k dispozici za symbolický poplatek pro cestující v budově autobusového nádraží. Informaci o jízdních řádech MHD Vám podají i v informačním středisku MěÚ Klatovy.

 

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ