AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD KLATOVY PLATNÉ OD 11.12.2016 DO 9.12.2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY MHD KLATOVY PLATNÉ OD 11.12.2016 DO 9.12.2017
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > MHD

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Aktuální jízdní řády MHD Klatovy platné od 11.12.2016 do 9.12.2017

Od 11. 12. 2016 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech.Vzhledem k tomu, že k drobným úpravám časů u několika spojů MHD došlo během roku 2016, žádné další změny nebyly provedeny.

Autobusové linky zůstávají, tzn. že i nadále budou jezdit linky č. 1, 2 a 4 ve stejných trasách.

Na lince č. 2 je zaveden trvalý provoz obsluhy MHD v Procházkově ulici a sídlišti Domažlické předměstí. Do nejnověji zřízené autobusové zastávky s názvem Klatovy, Plzeňská, u nemocnice, již zajíždí celkem 13 spojů MHD, tedy o 5 spojů více než v předchozím období. Do zastávky Plánická, u kruhového objezdu zajíždí celkem 10 spojů na lince č. 2.

Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od vlaků do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží. Neméně důležité je však i zabezpečení celodenní obslužnosti MHD po městě a v Lubech.

Od občanů dostáváme podněty zejména na větší zabezpečení obslužnosti zastávek Plzeňská, u nemocnice a Plánická, u kruhového objezdu. V těchto případech je nutné si ale uvědomit, že každý nový spoj zajíždějící do těchto zastávek vyžaduje prodloužení ujetých kilometrů
a tím pádem další finanční prostředky.

Pro rok 2017 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku 4,1 mil. Kč. Navíc zaplatí město příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši 672 450 Kč.

I přesto zůstávají stejné ceny jízdného 8,-Kč pro dospělé, 4,-Kč poloviční. Senioři do 70 let (držitelé slevového průkazu vydaného ČD nebo jiným dopravcem) a děti od 6 do 15 let platí poloviční, senioři nad 70 let (nutno prokázat občanským průkazem) a děti do 6 let (nutno prokázat průkazem, který vydá přepravní kancelář na aut. nádraží vydá na základě žádosti rodičů, předložení rodného listu a fotografie průkaz) zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného jsou takto stanoveny od roku 2006.

Platnost nových jízdních řádů MHD je stanovena do 9. 12. 2017.
Jízdní řády jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou k dispozici za symbolický poplatek pro cestující v budově autobusového nádraží a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města Klatov. Informaci o jízdních řádech MHD Vám jistě podají
i v informačním středisku MěÚ Klatovy.

 

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ