2013: SOBĚTICE – PROPOJOVACÍ KOMUNIKACE SIL. I/22 SOBĚTICE - LAŽÁNKY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2013: SOBĚTICE – PROPOJOVACÍ KOMUNIKACE SIL. I/22 SOBĚTICE - LAŽÁNKY
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2013: Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice - Lažánky

Město Klatovy podalo v červenci 2013 žádost o dotaci z 26. Výzvy Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, oblasti podpory 14.1.5 – Rozvoj místních komunikací.

Předpokládané období fyzické realizace je stanoveno od 04/2014 do 08/2014.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 14 400 690,39 Kč, z toho způsobilé náklady činí 9 016 246,00 Kč. V prosinci 2013 rozhodl poskytovatel dotace o spolufinancování ve výši 85% způsobilých nákladů.

Předmětem projektu je stavba místní komunikace, která propojí okružní křižovatku na sil. I/22 u obce Sobětice s místní komunikací mezi obcemi Sobětice a Lažánky. Trasa komunikace je vedena po severním okraji obce Sobětice mimo její zastavěnou část. Stavba je v souladu s územním plánem Města Klatovy. Navrhovaná komunikace a inženýrské sítě zajistí dopravní obsluhu daného území a následně celý jeho rozvoj. Stavba propojovací komunikace dále odstraní dopravní závadu na místní komunikaci Sobětice – Lažánky, která je tvořena směrovým obloukem o poloměru R 25 m. Současně stavba propojovací komunikace vyloučí průjezd veškeré dopravy ve směru Lažánky – Sobětice přes areál Statku Sobětice, kde je v současnosti doprava vedena po soukromých komunikacích a dopravní značkou je vjezd v obou směrech povolen pouze dopravní obsluze.

Vybudováním nové komunikace se zajistí obslužnost integrovaných obcí Sobětice, Lažánky, Kosmáčov, Čínov a Kydliny a rozvoj dané oblasti, a to včetně inženýrských sítí, které jsou součástí projektu. Stavba zajistí napojení nových rozvojových ploch. Celkově se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy v dotčené lokalitě a dojde k zpřístupnění nových rozvojových ploch pro bydlení a drobnou výrobu.

Hotové dílo bude označeno pamětní deskou v souladu s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ