ZTRÁTY A NÁLEZY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZTRÁTY A NÁLEZY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Ztráty a nálezy

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů (§ 1045 až § 1065 zákona). Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nejedná-li se o věc opuštěnou, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nalezená movitá věc je přijata v kanceláři Městské policie Klatovy nebo ve schránce označené "Ztráty a nálezy" v průjezdu budovy radnice Městského úřadu Klatovy. Město Klatovy vyhlásí odevzdaný nález obvyklým způsobem, a to zveřejněním na úřední desce, a to po dobu 15 dnů.

V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli tohoto zařízení.

Nalezené doklady (např. občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, platební karty apod.) vydané orgány veřejné správy, obsahující iniciály jejich majitele, jsou předány orgánu, který je vydal.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů také nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televize, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Nalezená zvířata (psi) na území města Klatovy jsou odchytávána pouze městskou policií a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v útulku pro zatoulané a opuštěné psy na adrese Franty Šumavského 530/II, 339 01 Klatovy, tel.: 376 311 689, mob.tel.: 606 795 858, 608 170 818.


Výdej nalezených věcí provádí Městská policie Klatovy v úřední době, tj. každý pracovní den od 8:00 hod do 15:00 hod.

Přihlásí-li se o věc její vlastník nebo ten, kdo prokáže, že věc ztratil v zákonné lhůtě 3 let, je povinen:
a) před převzetím věci prokázat svoji totožnost,
b) prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil,
c) sdělit městu dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
d) sdělit popis hledané věci,
e) provést úhradu nákladů, které městu prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné),
f) zaplatit nálezné, pokud ho nálezce požaduje.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje Městská policie Klatovy, nám. Míru 62, přízemí, č. dv. 4
Kontakt: Luboš Hošek, tel.: 376 347 201, e-mail: lhosek@mukt.cz

 

Seznam nalezených věcí: 

Číslo nálezu Seznam nalezených věcí Datum přijetí Místo Umístění
1/17 Mobilní telefon 9.1.2017 Tyršova Klatovy
3/17 Pánská peněženka 12.1.2017 Lidl Klatovy
4/17 Pánská peněženka 12.1.2017 Lidl Klatovy
5/17 Pánská peněženka 12.1.2017 Lidl Klatovy
6/17 Dámská peněženka 12.1.2017 Lidl Klatovy
12/17 Prsten 16.1.2017 Kaufland Klatovy
16/17 Mobilní telefon 23.1.2017 KT nemocnice Klatovy
17/17 Sportovní hodinky 23.1.2017 KT nemocnice Klatovy
20/17 Peněžní hotovost 30.1.2017 Rybníčky Klatovy
22/17 Mobilní telefon 7.2.2017 Legií Klatovy
23/17 Pánská peněženka 8.2.2017 Kaufland Klatovy
24/17 Peněžní hotovost 9.2.2017 Kaufland Klatovy
26/17 Peněžní hotovost 2.3.2017 MěÚ Klatovy Klatovy
27/17 Pánská peněženka 6.3.2017 PČR Klatovy Klatovy
28/17 Mobilní telefon 6.3.2017 Randova Klatovy
31/17 Zubní protéza 13.3.2017 Kaufland Klatovy
32/17 Mobilní telefon 14.3.2017 Luby Klatovy
35/17 Jízdní kolo 17.3.2017 Pražská Klatovy
37/17 Peněžní hotovost 20.3.2017 PČR Klatovy Klatovy
38/17 Náramkové hodinky 21.3.2017 n. Míru Klatovy
39/17 Pánská peněženk 21.3.2017 Vodojem Klatovy
40/17 Jízdní kolo, mobilní telefon, batoh 23.3.2017 ČD Klatovy Klatovy
41/17 Jízdní kolo 25.3.2017 Rybníčky Klatovy
42/17 Jízdní kolo 27.3.2017 Tyršova Klatovy
50/17 Mobilní telefon 19.4.2017 Kino Šumava Klatovy
52/17 Horské kolo 29.4.2017 5. května Klatovy
55/17 Koženková peněženka 28.4.2017 Pražská Klatovy
60/17 Část záznamového zařízení 24.5.2017 PČR Klatovy
65/17 Sluneční brýle, svazek klíčů 1.6.2017 Luby Klatovy
68/17 Různé oblečení 8.6.2017 PČR Klatovy
69/17 Mobilní telefon, pánská peněženka 8.6.2017 ČD Klatovy
73/17 Mobilní telefon 12.6.2017 Podhůreck Klatovy
77/17 Mobilní telefo – peněžní hotovost 19.6.2017 Kličkova Klatovy
80/17 Peněženka – peněžní hotovost 21.6.2017 Kaufland Klatovy
81/17 Peněžní hotovost 21.6.2017 Kaufland Klatovy
83/17 Peněžní hotovost 28.6.2017 ČS Klatovy
95/17 Různé oblečení - obuv 25.7.2017 PČR Klatovy
96/17 Prstýnek 26.7.2017 Spořitelna Klatovy
97/17 Různé oblečení, obuv, peněžní hotovost 27.7.2017 ČD Klatovy
98/17 Peněženka 28.7.2017 Vodojem Klatovy
99/17 Taštička , peněžní hotovost 3.8.2017 n. Míru Klatovy
100/17 Peněženka , peněžní hotovost 3.8.2017 n. Míru Klatovy
101/17 Peněženka , peněžní hotovost 5.8.2017 Černá věž Klatovy
102/17 Kolo 5.8.2017 Zdrav. škola Klatovy
104/17 Mobilní telefon 21.8.2017 Taxi Klatovy
108/17 Peněženka 26.8.2017 PČR Klatovy
109/17 Mobilní telefon 28.8.2017 Sobětice Klatovy
115/17 Peněženka 9.9.2017 ČD Klatovy
116/17 Peněžní hotovost 10.9.2017 Luby Klatovy
117/17 Peněženka, peněžní hotovost 12.9.2017 Domažlická Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ