2015: PROJEKT „NÁKUP DRTIČE ODPADŮ MĚSTA KLATOVY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2015: PROJEKT „NÁKUP DRTIČE ODPADŮ MĚSTA KLATOVY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2015: Projekt „Nákup drtiče odpadů města Klatovy“

Město Klatovy podalo v březnu 2015 žádost o dotaci z 64. Výzvy Operačního programu Životní prostředí EU, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4. 1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Předpokládané náklady činí 5 951 433 Kč včetně DPH. Na základě vydání Registrace akce obdrželo Město Klatovy 5. 6. 2015 příslib dotace ve výši 75 % z uznatelných nákladů, což je 4 918 540 Kč.

Projekt řeší nákup drtiče odpadů, jehož prostřednictvím dojde ke zmenšení objemu velkoobjemového odpadu, biologicky rozložitelných odpadů (převážně dřevního odpadu) a směsného komunálního odpadu.

Předpokládaná realizace projektu proběhne od července 2015 do října 2015.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ