REVITALIZACE SADŮ DR. K. HOSTAŠE UKONČENA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REVITALIZACE SADŮ DR. K. HOSTAŠE UKONČENA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Revitalizace sadů Dr. K. Hostaše ukončena

Obnova Sadů dr. Karla Hostaše probíhala dle studie, zpracované firmou Přemysl Písař – návrhy a realizace zahrad v roce 2007, v období 2014 – 2015. Navržené úpravy zahrnovaly odstranění celkem 47 dřevin, a to z důvodů zdravotních i koncepčních, dále zemní práce na zpevněných plochách a na plochách určených k ozelenění a konečné sadové úpravy – srovnání ploch, vytvoření záhonů, založení trávníků a provedení výsadeb podle podrobného osazovacího plánu. Součástí akce byla rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení a instalace nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše).

V první etapě prací, realizované v době od března do července 2014, proběhla úprava hlavní odpočinkové části sadů, jíž dominuje travnatá plocha se skupinou tří červenolistých buků. Touto částí parku prochází hlavní pěší trasa, lemovaná oboustrannou alejí dřezovců trojtrnných, která směřuje k vyvýšenému pietnímu místu s plastikou „Smutná paní“, věnovanou obětem zla komunismu. Prostor odpočinkové části sadů je vhodný k individuální i skupinové relaxaci s využitím laviček nebo volné plochy trávníků.

Druhá a zároveň závěrečná etapa prací byla zahájena v březnu 2015. Jejím předmětem byla úprava vstupního parteru, jehož ústřední částí je travnatá plocha a zpevněná kruhová plocha ze žulové dlažby, kterou lze příležitostně využít pro pořádání kulturních akcí malých forem. Obnovená přístupová cesta do sadů z Plánické ulice je lemována novými výsadbami stromů a trvalek. Zajímavým prvkem vstupního parteru je žulové schodiště, umožňující vstup na parkán. Rekonstrukce vstupního parteru byla ukončena v červnu 2015.

V roce 2014 se realizovala I. etapa - odpočinková část sadů (kácení, odstranění stávajících povrchů, provedení cest a chodníčků, alej) za cenu 2.800.000,00 Kč.
V roce 2015 se realizovala II. etapa - výsadba veškerých keřů a stromů a travnatých ploch, mobiliář, rekonstrukce zbývající části mlatových povrchů a dlažeb.
Termín realizace: 01/2014–06/2015
Celkové náklady: 4.825.009,81 Kč
Dotace z OPŽP : 574.575 Kč, tj. 75 % z uznatelných nákladů ve výši 766.101 Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ