REVITALIZACE SADŮ DR. K. HOSTAŠE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REVITALIZACE SADŮ DR. K. HOSTAŠE
Cesta: Titulní stránka > Revitalizace sadů Dr. K. Hostaše

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Revitalizace sadů Dr. K. Hostaše

Sady dr. K. Hostaše rozkládající se na ploše 0,67 ha bezprostředně přiléhají k historickému jádru města Klatovy. Prvotní parkové úpravy v této lokalitě byly realizovány v 19. století souvislosti s výstavbou hradebního okruhu po zasypání příkopu a odstranění hradeb a dalších staveb souvisejících s opevněním města.

Stav sadů, charakterizovaný nekoncepčním řešením výsadeb, rozvojem náletové zeleně a v neposlední řadě i zhoršujícím se zdravotním stavem dřevin, zakládá potřebu jejich obnovy, zaměřené na to, aby se sady znovu staly vyhledávaným a bezpečným odpočinkovým a vyhlídkovým místem pro obyvatele i návštěvníky města.

Obnova Sadů dr. K. Hostaše je předmětem studie, zpracované firmou Přemysl Písař – návrhy a realizace zahrad v roce 2007. Prostor sadu je dle studie rozdělen na dvě části. První část je tvořena vstupním parterem, rozprostírajícím se podél Balbínovy ulice. Navrhovaná úprava této části vrací její původní vzhled. Ústředním prvkem zde budou travnaté plochy doplněné výsadbami trvalek. Tuto část sadů bude možné využít také pro pořádání drobných kulturních akcí, hudebních produkcí a uměleckých vystoupení malých forem.

Dominantou druhé části sadu, která bude pojata jako hlavní odpočinková část, jsou dvě zachovalé bašty, které kdysi tvořily součást vnitřního opevnění. Navazující prostor bude upraven jednoduchou volnou formou. Centrální část bude tvořena travnatou plochou se třemi dominantními červenolistými buky. K této části náleží i hlavní pěší trasa parkem, která bude lemovaná oboustrannou výsadbou dřezovců trojtrnných. Na konci promenády bude na vyvýšeném místě umístěna plastika věnovaná obětem zla komunismu „Smutná paní“. Prostor této části sadu bude vhodný pro individuální i skupinovou relaxaci s využitím laviček nebo volné plochy trávníků.

Realizace záměru předpokládá odstranění dřevin nevyhovujících jak z důvodů zdravotních, tak i z důvodu nevhodného umístění. Celkem má být pokáceno 47 dřevin, přičemž náhradní výsadba bude provedena v tom samém rozsahu. Dalším nezbytným krokem je odstranění krytu všech k rekonstrukci určených zpevněných ploch. Zemní práce budou provedeny rovněž na plochách budoucího ozelenění. Konečné sadové úpravy budou zahrnovat srovnání ploch, vytvoření záhonů, založení trávníků a provedení předepsaných výsadeb. Výsadby budou uskutečněny podle podrobného osazovacího plánu, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé druhy a jejich přesné rozmístění. 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ