Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji

 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech nabízí k prodeji:

P. č.

Publikace, sborníky

autor

cena

1.

Americká armáda v Plzni (rok 1945 v Plzni)

11,- Kč

2.

Osvobození Klatovska 1945 – 1995

J. Jirák

18,- Kč

3.

Paravýsadky do jihozápadních Čech

J. Jirák

29,- Kč

4.

Z hudebního života západních Čech

Chaloupka, Kubát, Matějček, Vašata

30,- Kč

5.

Legionáři (občané a rodáci) okresu Klatovy

60,- Kč

6.

Ty skašovský dřevěnkáří…

(k dějinám hračkářství ve Skašově)

J. Brand

18,- Kč

7.

Život v třískách

(k dějinám hračkářství ve Skašově)

J. Brand

29,- Kč

8.

Studie k lidovému stavitelství IV.

(fotodokumentace lidové architektury v muzeích ČR)

30,- Kč

9.

Mincovní depoty v jihozápadních Čechách – Defurovy Lažany

Kolektiv autorů

110,- Kč

10.

Mincovní depoty v jihozápadních Čechách

– Grošové nálezy do poloviny 15. století

Kolektiv autorů

80,- Kč

11.

Pražské groše Václava IV. z let 1378 – 1419

J. Hána

135,- Kč

12.

Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. století

J. Hána

115,- Kč

13.

Archaeologia historica

Kolektiv autorů

620,- Kč

14.

Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích

J. Hůrková a kol.

620,- Kč

15.

Památky Plzeňského kraje

190,- Kč

16.

Příroda Plzeňského kraje

145,- Kč

17.

Paměť Plzeňského kraje

150,- Kč

18.

Sborník Hostašův (ke 150. výročí narození

a 70. výročí úmrtí JUDr. Karla Hostaše)

18,- Kč

19.

Sborník prací z historie a dějin umění

Kolektiv autorů

110,- Kč

20.

Kaple a kapličky Horažďovicka

L. Smolík

115,- Kč

21.

Motýli (soubor vzorů pro paličkování)

46,- Kč

22.

Ryby a rybičky (soubor vzorů pro paličkování)

46,- Kč

23.

Listy (soubor vzorů pro paličkování)

80,- Kč

24.

Pečetě (různé druhy)

35,- Kč

25.

Mapa a pohlednice Plzeňského kraje

50,- Kč

26.

Turistické suvenýry (budova muzea, barokní lékárna, skanzen Chanovice)

30,- Kč

27.

Turistické známky (barokní lékárna, skanzen Chanovice)

30,- Kč

28.

Turistické vizitky (muzeum, barokní lékárna, skanzen Chanovice)

12,- Kč

29.

Turistický deník (na turistické vizitky)

50,- Kč

30.

Pohlednice (různé druhy)

6,-Kč

Katalogy výstav

autor

cena

31.

Komu vajíčko daruju… (Velikonoce)

J. Kurcová

11,- Kč

32.

Střídání stran (výtvarníci okresu Klatovy)

20,- Kč

33.

KT ART – 14 výtvarných umělců

20,- Kč

34.

Archeologie města Klatovy

J. Hůrková,

H. Přerostová

52,- Kč

Publikace vlastivědné společnosti REGIO

autor

cena

35.

Chráněná území v okresu Klatovy

P. Hubený, M. Tremlová

40,- Kč

36.

Zámecké zahrady a parky

K. Drhovský

29,- Kč

Všechny publikace je možné zakoupit přímo v pokladně muzea nebo si je objednat telefonicky, e-mailem či dopisem.
Objednané tituly zasíláme poštou společně s fakturou, k ceně
knihy připočítáváme manipulační poplatek.

Zásilkovou službu na dobírku neprovozujeme.

Jsme plátci DPH.

Adresa: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace,
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV
e-mail: muzeum.klatovy@tiscali.cz
telefon: 376 326 351, 376 326 362
web: www.muzeum.klatovynet.cz

 

Nová publikace k prodeji:


cena: 620,- Kč