STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Ve školním roce 2019/2020 budou Dny otevřených dveří pořádány v termínu:

06.12.2019 - od 8.00 do 17.00 hodin.


Proč využít Den otevřených dveří
Žáci základních škol, jejich rodiče, zájemci uvažující o studiu některého z oborů nabízených školou mají možnost:

  • prohlédnout si prostředí a vybavenost školy,

  • vidět ukázky z výuky nejmodernějších technologií v oblastech elektrotechniky, automatizace, strojírenství využívaných ve firmách v tuzemsku i v zahraničí,

  • pohovořit s pedagogickými pracovníky o obsahu jednotlivých předmětů daného oboru a o nárocích na studium,

  • setkat se se současnými studenty školy, zeptat se na jejich názory na školu,

  • získat detailnější informace o přijímacím řízení, průběhu studia a volbě dalšího povolání,

  • nabýt dostatek informací k posouzení materiálně - technického i personálního zabezpečení teoretické i praktické výuky, vybavenosti učeben, dílen pro odborný výcvik nebo předmětu praxe, odborných laboratoří, zapojení výpočetní techniky do výuky apod.Adresy, kde Den otevřených dveří probíhá
Zpřístupněn bude celý areál Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362:

  • pracoviště pro vyučování studijních oborů – nábřeží Kpt. Nálepky 362,

  • včetně odborných učeben a laboratoří (možná uvidíte i půdu?),

  • areál pro praktické vyučování učebních oborů - Franty Šumavského 150 (dílny automechaniků a zámečníků).

  • areál domova mládeže - Voříškova 823 (od 8:00 do 15:00).


Zájemci o prohlídku školy mimo Den otevřených dveří mohou telefonicky či elektronicky kontaktovat vedení školy a domluvit si osobní setkání.

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ