STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Školní rok 2018/2019
   • Zahájení šk. roku pondělí
3. září 2018
   • Ukončení 1. pololetí čtvrtek
31. ledna 2019
   • Ukončení 2. pololetí pátek 28. června 2019

Prázdniny
   • Podzimní prázdniny pondělí
29.10.2018 a úterý
30.10.2018
   • Vánoční prázdniny sobota
22.12.2018 až středa
02.01.2019

vyučování začne
03.01.2019
   • Pololetní prázdniny pátek 01.02.2019

   • Jarní prázdniny pondělí 04.02.2019 až neděle 10.02.2019

okres Klatovy

   • Velikonoční prázdniny čtvrtek 18.04.2019 a pátek 19.04.2019
   • Hlavní prázdniny sobota 29.06.2019 až neděle
01.09.2019

šk. rok 2018/2019 začne
02.09.2019

Organizace školního roku 2018/2019  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-6576/2017-1.


Třídní schůzky, den otevřených dveří
   • 21.11.2018 třídní schůzka

   • 07.12.2018 den otevřených dveří

   • 10.04.2019 třídní schůzka


Pedagogické rady, třídní schůzky
   • 07.09.2018 tematické plány

   • 24.09.2018 katalogy 1. ročník

   • 14.11.2018 pedagogická rada, 1. čtvrtletí

   • 26.11.2018

kontrola tematických plánů

   • 22.01.2019 zápis známek

   • 23.01.2019 pedagogická rada, 1. pololetí

   • 31.01.2019 vysvědčení 1. pololetí

   • 04.03.2019 kontrola tematických plánů

   • 03.04.2019 pedagogická rada 3. čtvrtletí

   • 21.06.2019 zápis známek
   • 26.06.2019 pedagogická rada 2. pololetí
   • 28.06.2019 kontrola tematických plánů
   • 28.06.2019 vysvědčení 2. pololetí


Maturitní zkoušky

Termín písemné zkoušky Termín praktické zkoušky Termín ústní zkoušky
  4.A -


  4.B 02. - 10.04.2019
23. - 24.04.2019 20. - 24.05.2019
  4.C 02. - 10.04.2019
25. - 26.04.2019 27. - 31.05.2019 

Závěrečné zkoušky

Termín písemné části Termín praktické části Termín ústní zkoušky
  učební obory 04.06.2019
10. - 12.06.2019
17. - 19.06.2019


Ostatní (školení, sportovní akce apod.)
   • 14.09.2018
atletické přebory


   • 19.09.2018
školení BOZP


   • 29.10.2018
sanitární den

   • 08.02.2019
sanitární den

   • 18.04.2019

sanitární den

   • 04.07.2019
sanitární den

   • 27.06.2019 sportovní a kulturní den


Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ