Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Letní sportovní kurzy

INFORMACE k letním sportovním kurzům 2024

Videoreportáž z předchozích kurzů 

Letní sportovní kurzy se konají každoročně ve sportovním areálu v Žinkovech, obvykle na přelomu května a června. Jsou určeny žákům předposledních ročníků studia a studenti mají možnost vyzkoušet si kromě míčových her (softbal, házená, tenis) i méně tradiční sportovní disciplíny a pohybové aktivity, jako jsou např. lakros, kriket, frisbee, sportovní střelba, jóga a další. Součástí týdenního sportování jsou i různé dovednostní soutěže a vrcholem je vždy atraktivní orientační závod v krásné okolní přírodě.

 

Podrobnější informace o letním sportovním kurzu

Prohlášení o bezinfekčnosti

Posudek o zdravotní způsobilosti  

Žádost o uvolnění z kurzu 

 

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii 

 Videoreportáž z kurzů 2018

Naše třída SpA spolu se třídou SpB zúčastnila sportovně–turistického kurzu v Žinkovech. Ve čtyřech družstvech, do kterých jsme byli rozděleni, jsme si vyzkoušeli různé sporty a pohybové aktivity. Hráli jsem zápasy v házené, frisbee, softballu a nakonec jsem běželi orientační běh a závod zdatnosti. Po dni plném pohybu a sportu, jsme večery trávili společně u táboráku, opékali vuřty a zpívali při kytaře. Za nás za všechny mohu říci, že jsme si pobyt moc užili.               (Majda Bohůnková)  

Ohlasy učastníků sportovnních kurzů 2017

Video z letního sportovního kurzu - Žinkovy 2015 (vytvořila septima B)