Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH STUDENTŮ V NĚMČINÁŘI ROKU 2016

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch studentů v Němčináři roku 2016

Po loňském úspěšném vystoupení se i letos naše škola zapojila do stále populárnější soutěže Němčinář roku. Ta probíhá v online podobě a trvá maximálně 60 minut. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí mezi soutěžícími dosažený čas. V testu, jenž je sestaven na úrovni B1 – B2, se studenti porovnali v gramatice, orientaci v textu a poslechu. Soutěže se letos účastnilo 1736 studentů z celé České republiky. Ale i v tak obrovské konkurenci dokázali naši studenti promluvit do boje o nejvyšší příčky. Z osmnácti zúčastněných dokázali tři proniknout mezi elitních sto soutěžících.

Na 5. místě se umístila Alexandra Dirriglová ze Sx-A, které dýchala na záda její sestra Katharina z 11. místa celkového pořadí. Do první stovky se probojovala i Eva Hajčiarová, jež obsadila 84. pozici. Nicméně díky kvalitním výkonům všech účastníků jsme se neztratili ani v týmové soutěži škol, do které se započítaly výsledky deseti nejlepších studentů z každé školy. Celkově jsme obsadili vynikající jedenáctou příčku!