Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ANGLIČTINÁŘ ROKU 2016

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Angličtinář roku 2016

V lednu roku 2016 dostali naši studenti možnost se již potřetí poměřit se studenty ostatních středních škol v rámci soutěže Angličtinář roku. Soutěž trvá maximálně jednu hodinu a skládá se z porozumění textu, poslechu i gramatických cvičení. Celý test je sestaven na úrovni B1 – C1. Pokud studenti získají shodný počet bodů, je rozhodujícím faktorem rychlost vyplnění testu.

Letošní novinkou byla i účast zahraničních škol ze zemí EU v rámci projektu Best in English. Celkem se soutěže zúčastnilo 6311 studentů z 254 škol v ČR a 10 985 studentů ze 479 škol v 19 zemích EU.

A naši studenti se v nabité konkurenci rozhodně neztratili. Nejúspěšnější byli Štěpán Košan na 123. místě v rámci ČR (268. v EU) a Tomáš Martínek na 419. pozici (767. v EU). Tomáš mohl pomýšlet i výš, ale bohužel byl zbrzděn technickými problémy. Celkově se do soutěže zapojilo 14 našich studentů.

V týmové soutěži, do které se započítávaly výsledky deseti nejlepších studentů, jsme vybojovali 67. příčku v rámci ČR a 111. pozici v EU.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ