Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SILOVÝ ČTYŘBOJ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Silový čtyřboj

                                                       

Dne 4.3.2016 proběhl v Klatovech přebor škol v silovém čtyřboji. Za naši školu se zúčastnilo 18 studentů, kteří všichni podali krásné výkony.

Soutěžní disciplíny hoši:

Opakované tlaky s činkou v lehu na vodorovné lavici ( 75 % hmotnosti závodníka )

·         Opakované shyby na doskočné hrazdě

·         Svisy vznesmo na doskočné hrazdě

·         Trojskok odrazem snožmo z místa

Soutěžní disciplíny dívky:

·         Šplh na tyči s přírazem nohou

·         Trojskok snožmo z místa

·         Hod plným míčem obouruč z místa

·         Sedy lehy s oporou nohou za 60 sekund

 

První místo v kategorii dívek obsadila Lucie Knödlová, druhé místo Lucie Marešová, třetí se umístila Eva Chalušová a čtvrté místo obsadila Kateřina Černá. Děvčatům gratulujeme, neboť si vybojovala postup na krajské kolo, které se koná ve Stříbře.

 

 

Druhé místo v kategorii hochů obsadil Milan Fürbacher, třetí místo Zdeněk Málek, čtvrtý byl Filip Kresl a páté místo vybojoval Ondřej Šot. Gratulujeme a chlapci rovněž postupují do krajského kola do Stříbra.

 

 Další fotografie