Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HISTORIE HALÍŘOVA MEMORIÁLU

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Halířův memoriál
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Historie Halířova memoriálu

Halířův memoriál na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech každoročně představuje atletické přebory školy, konané převážně na konci školního roku, jimiž žáci i učitelé uctívají památku profesora Jana Halíře. Tento předválečný a válečný učitel klatovského gymnázia byl za své neohrožené a vlastenecké postoje věku 33 let v době tzv. heydrichiády zastřelen nacisty. Stalo se to 29.6.1942 bez jakéhokoliv soudu na střelnici ve spáleném lese v Lubech u Klatov. Jan Halíř se tak stal ve svém mládí doslova obětí nacistické zvůle a jejího nelidského řádění.

Myšlenka na uspořádání Halířova memoriálu vznikla 30. června 1945 při smuteční tryzně na uctění památky mučednické smrti Jana Halíře . Na jeho počest se uskutečnil v říjnu téhož roku první ročník atletického přeboru gymnázia. Halířův memoriál byl zpočátku pořádán pravidelně začátkem školního roku, ale pak musel ustoupit bramborovým brigádám, a tak se termín konání od 60. let přesunul na květen. Proměnou prošlo nejenom datum konání, ale i místo . V roce 1990 se Halířův memoriál přesunul ze Sokolského stadionu na současný moderní atletický stadion.

 

Ne vždy probíhala soutěž v tradičním čase a na obvyklém místě. V roce 1995 se Halířův memoriál konal na Vodojemu v tělovýchovném areálu ZŠ Plánická a v roce 2005 se konal na podzim, protože na atletickém stadionu pod Hůrkou probíhaly stavební a rekonstrukční práce (pokládání nové tartanové dráhy). V roce 2020 se Halířův memoriál neuskutečnil z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Významný byl 58. ročník (2004), kdy se mezi vítěze Halířova memoriálu zapsali i studenti ze spřáteleného gymnázia v německém Viechtachu. Ti se závodu zúčastnili v rámci společných oslav vstupu České republiky do Evropské unie. Funkčnost Halířova memoriálu je tak mnohovýznamová. Vedle zvyšování sportovní úrovně závodníků aktuálně rozvíjí u studentů spolupráci a přátelství směřující do budoucna. Památka profesora Jana Halíře se jim k tomu natrvalo stala jedinečnou výzvou.

 

Často navštíví tuto nejstarší atletickou soutěž v Plzeňském kraji i řada vzácných hostů, v roce 2007 se např. závěrečného ceremoniálu zúčastnila paní Markéta Okkez, vnučka J. Halíře.