Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH V SOUTĚŽI GYMNAZISTA ROKU 2016

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch v soutěži Gymnazista roku 2016

Dne 23. března 2016 proběhla na Krajském úřadě v Plzni soutěž Gymnazista roku, kterou vyhlásil hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs.

Zúčastnilo se jí 26 vybraných gymnazistů ze 13 gymnázií v kraji. Řešili test o 120 otázkách ze všech oborů.

Oba naši reprezentanti se umístili v první desítce: Jiří Jarošík (OkB) byl na 6. – 7. místě a Marie Jana Matějková (SpA) na 9. místě. Blahopřejeme.