Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OSUDOVÉ OKAMŽIKY ČESKOSLOVENSKA S LUBOŠEM DOBROVSKÝM

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Osudové okamžiky Československa s Lubošem Dobrovským

V úterý ráno 15. března 2016 jsme v zasněžených Klatovech přivítali na Dějepisném semináři vzácného hosta – pana Luboše Dobrovského, novináře a překladatele. Za svoji celoživotní novinářskou práci obdržel počátkem letošního února prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2015.

Pan Luboš Dobrovský má bohaté životní zkušenosti, prožil všechny významné události druhé poloviny 20. století v naší zemi. V šedesátých letech byl redaktorem v zahraniční redakci Československého rozhlasu, v roce 1968 korespondentem v Moskvě, po podpisu Charty 77 disidentem, kdy prošel řadou dělnických profesí. Po roce 1989 působil jako ministr obrany, kancléř prezidenta Václava Havla a jako český velvyslanec v Ruské federaci. O svých zážitcích umí poutavě vyprávět a srozumitelně je uvádět do historických souvislostí.

Studenti zejména ocenili jeho moudrost, nadhled a vstřícný přístup, kdy velmi ochotně diskutoval s účastníky semináře.

Za zprostředkování příjemného a poučného setkání s tímto vzácným člověkem děkujeme manželům Kosovým z klatovského Hifiklubu.

Videoreportáž