Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky krajského kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie III.A - 1. místo: Štěpán Košan (septima B)

Kategorie II.B - 5. místo: Michaela Kostková (kvarta A)

Kategorie III.B - 5. místo: Eliška Šmerdová (1A)

Blahopřejeme a Štěpánovi přejeme úspěch v celostátním kole.