Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TRASY 43. PADESÁTKY (2018) VE FORMÁTU .XLS (ITINERÁŘ)

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Gymnaziální padesátka
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Trasy 43. padesátky (2018) ve formátu .xls (itinerář)

Přinášíme popisy tras pro pěší a cyklisty použitelné jako harmonikový itinerář.

Tiskne se to duplexem a nastavte obracení po kratší straně papíru.

Potom už jen stačí rozstříhat na pruhy, slepit a poskládat do harmoniky.

GP_2018_16 KM 

GP_2018_25 KM 

GP_2018_36 KM 

GP_2018_51 KM 

 

Připravil Pavel Viták 

 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ