Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDA ČJ - KRAJSKÉ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiáda Čj - krajské kolo

Výsledky v krajském kole Olympiády Čj  -1.místo v kategorii I. Kateřiny Bílkové z KA  a 3.místo  v kategorii II. Sáry Kaletové ze SpB -nás opravdu velmi potěšily. Budeme jim držet palce v celostátním kole Olympiády v Čj.