Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDENTI VYSTAVUJÍ V PROSTORÁCH ZREKONSTRUOVANÉHO PANSKÉHO DVORA VE VRHAVČI

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Studenti vystavují v prostorách zrekonstruovaného Panského dvora ve Vrhavči

Páteční akce 15. dubna 2016, kdy se slavnostně otevíral pro veřejnost Panský dvůr ve Vrhavči, se zúčastnili také studenti naší školy. V prostorách bývalé stáje, nyní krásně zrekonstruované, přispěli ke společné výstavě svými díly.

Mimo naši školu vystavovala gymnázia z německého Pasova a Viechtachu a místní základní a mateřská škola a DDM Klatovy.

Kolekci našich výtvarných prací jsme obohatili o fotografie školního fotokroužku. Společným tématem všech zúčastněných škol bylo moderní pojetí pohádky.

Ostatní práce našich studentů představovaly širší tematický záběr: autoportrét, kresby z plenéru, přírodní motivy, prostorové papírové objekty a další. Výstava včetně celého zrekonstruovaného objektu byla přístupná do neděle 17. dubna.

Panský dvůr čeká na svoje využití. Je otevřený kulturním akcím a setkávání lidí z obou stran hranice.

P4142557.JPG 

P4142561.JPG 

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde...