Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z FYZIKY KATEGORIE E A F

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo olympiády z fyziky kategorie E a F

23. 3. 2016 se konalo okresní kolo olympiády z fyziky kategorie E a F.

V kategorii F nás reprezentovali studenti tercie A Jakub Kislinger, Miroslav Vlček a Sebastián Kraml. Do okresního kola postoupilo celkem 11 studentů, mezi kterými naši studenti obsadili:

Jakub Kislinger - 1. místo
Miroslav Vlček - 3. místo
Sebastián Kraml - 6. místo

Kategorie E se zúčastnilo celkem 19 žáků. Naše gymnázium reprezentovali Váňa Richard (4. místo), Kostková Michaela (7. místo), Kadlec Tomáš (8. místo), Kaiserová Adéle (9. místo).

Všem studentům gratulujeme k jejich umístění.