Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH ANETY ČERNÉ V SOUTĚŽI PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch Anety Černé v soutěži Puškinův památník

V pátek 22. dubna 2016 se v Ruském centru v Plzni na Západočeské univerzitě konalo krajské kolo tradiční recitační a pěvecké soutěže Puškinův památník v rámci Ars poetica.

Z naší školy soutěžila jedna studentka - Aneta Černá z tercie B a zaznamenala výrazný úspěch.

V pěvecké kategorii obsadila krásné 2. místo! K tomuto výsledku ji srdečně blahopřejeme a děkujeme za sympatickou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Dagmar Protivová
vyučující ruského jazyka