Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ANNA MARIE MIKULECKÁ ZÍSKALA CENU V KRAJSKÉM KOLE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE EVROPA VE ŠKOLE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Anna Marie Mikulecká získala cenu v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole

Anna Marie získala v letošním školním roce 2015/16 cenu v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole za svoji práci s názvem Rouška. Z nabízených témat organizátorů soutěže si vybrala problematiku genderu a zabývala se citlivým námětem nošení hidžabu. Tvář zobrazené dívky postupně mizí jako její identita.

Práce postoupila do národního kola soutěže.

(zd)

Foto: Studentka 2.B. Anna Marie Mikulecká při přebírání ceny z rukou ředitele školy RNDr. Jiřího Šlégla