Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKÁLNÍ EXKURZE DO SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV, EGU-HV LABORATORY BĚCHOVICE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzikální exkurze do společnosti ŠKODA Auto Mladá Boleslav, EGU-HV Laboratory Běchovice

V pondělí dne 25.4.2016 se vybraní zájemci o fyziku z naší školy zúčastnili fyzikální exkurze do muzea a závodu ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi a do vysokonapěťové laboratoře EGU-HV Laboratory v Běchovicích.

Naše exkurze začala prohlídkou muzea ŠKODA Auto, kde se nás ujala paní průvodkyně a ukázala nám chronologický vývoj produktů značky ŠKODA Auto. Měli jsme možnost vidět modely jízdních kol a automobilů od jejich začátků až po současné modely, ba dokonce i dva nadčasové modely VisionD a VisionC. Také jsme se dozvěděli, jak probíhá práce restaurátorů historických automobilů. Je to velmi zdlouhavá a precizní práce. Dále nám bylo umožněno nahlédnout do depozitáře, kde se nachází sbírka automobilů, z nichž některé jsou jen prototypy a v konečné fázi, tak jak je vidíme na silnicích, byly trochu pozměněny.

Po absolvování prohlídky muzea a depozitáře jsme se přesunuli přímo do areálu závodu ŠKODA Auto. Naše prohlídka začala v oddělení lisovny. Zde jsme viděli, jak se z dlouhého a širokého železného pásu, namotaného do velkých těžkých kotoučů, pomalu stávají díly automobilů. Protože je mnoho typů vozů, má každý typ vozu svou přesně danou barvu výrobní linky a palet. Díky tomu je pak vše přehledně umístěné ve skladech.

Následně jsme se přesunuli do bloku “konečné výroby”, kde na pojízdném páse projížděla torza vozů, která zaměstnanci závodu dokončovali, například přidělávali světla, různé lišty, palubní desky a další. Synchronizovanost a rychlost těchto pracovníků byla obdivuhodná, neboť každý má na svůj díl práce na voze přibližně 59 vteřin a pojízdný pás se může zastavit pouze jen v nejnutnějších chvílích, protože za každou promarněnou minutu, kdy pásy neběží, ztrácí firma 3000 euro. ŠKODA Auto se řídí heslem “Just in time”.
To, co jsme neviděli, bylo zkompletování vozu s podvozkem, čemuž se říká svatba.

Cestou domů jsme navštívili vysokonapěťovou laboratoř EGU-HV Laboratory v pražských Běchovicích. Provázel nás Ing. Pavel Jániš, zaměstnanec EGU HV Laboratory a. s..

Na začátku nám vysvětlil, co to vlastně vysokonapěťová laboratoř je. Řekl nám, že se zde provádí zkoušky izolátorů z různých materiálů velmi vysokým napětím až několik milionů voltů, a to i za nepříznivých podmínek jako déšť nebo slaná mlha. Provádí se zde měření také mechanické zkoušky izolátorů. Dozvěděli jsme se i nějaké informace o historii této laboratoře. Teď už víme, že patří mezi nejstarší v Evropě. Byla založena v roce 1953.

Jako součást této prohlídky nám pan průvodce ukázal několik zkoušek v praxi a dokonce jsme se mohli podívat na opravdový chod laboratoře, protože zde právě probíhala vysokonapěťová zkouška pro zákazníky z USA a Saudské Arábie.

Text: Simona Vilhelmová
Foto: Eva Kislingerová