Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST – JARO 2016 – VÝSLEDKY

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Angličtina
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English: First – jaro 2016 – výsledky

Už šestým rokem se ve spolupráci s British Council konaly na klatovském gymnáziu zkoušky Cambridge English: First. Letos se k těmto mezinárodním zkouškám přihlásilo 20 našich studentů a všichni zkoušku úspěšně složili.

Aneta Urbanová – SpA
Lucie Vitáková – SpA
Filip Muchka – 3A
Lenka Bílá – OkA
Katharina Dirriglová - OkA
Nikola Kudělková – OkA
Anna Votýpková – OkA
Klára Eöllösová – OkB
Jiří Jarošík – OkB
Tereza Preslová – OkB
Tomáš Pytlík - OkB
Daniela Rubášová – OkB
Kristýna Zíková - OkB
Jan Bucek – 4A
Vítězslav Jiřík – 4A
Jan Kesman – 4A
Matěj Švec – 4A
Aneta Berková – 4B
Štěpánka Lepší – 4B
Lucie Smolarová – 4B

Osmi z nich se podařilo zkoušku složit s výsledkem Grade A, obdrželi tedy certifikát potvrzující úroveň C1, což je úroveň znalosti jazyka vyšší než B2 (viz standardy Common European Framework). Takový student pak „rozumí širokému rejstříku náročných textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané texty na složitá témata“.

Grade A – Aneta Berková, Lenka Bílá, Katharina Dirriglová, Vítězslav Jiřík, Jan Kesman, Aneta Urbanová, Lucie Vitáková, Anna Votýpková

V průběhu školního roku složila Veronika Ďuricová z OkB zkoušku Cambridge English: Advanced (C1) a Štěpán Košan ze SpB Cambridge English: Proficiency s výsledkem Grade A (C2).

Blahopřejeme a věříme, že úspěšní studenti své jazykové znalosti a dovednosti uplatní při dalším studiu a ve svém profesním i osobním životě.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ