Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 02_SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z CHEMIE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Chemie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

02_Seminář a cvičení z chemie

Náplní semináře jsou základy analytické chemie - její význam, dělení a aplikace konkrétních metod v laboratoři. Studenti provádějí různé druhy titrací, vážkovou analýzu a chromatografii. Díky nově pořízenému vybavení z projektu ROP Jihozápad (Vybavení pro posílení přírodovědně technického vzdělávání na gymnáziu v Klatovech) je součástí laboratoře i moderní spektrofotometr, s jehož fungováním a praktickým využitím se studenti též seznámí. Kromě práce v laboratoři u nás ve škole je součástí semináře i exkurze do analytického pracoviště hygienických laboratoří v Klatovech, kde studenti nahlédnou do tajů praktického využití analytické chemie. Součástí semináře jsou i základy elektrochemie (elektrolýza, galvanické články), dále procvičování názvosloví a vyčíslování rovnic a rozšiřují se poznatky o koloidních roztocích, chemické vazbě či výrobách kovů.

Hodinová dotace : dvě hodiny týdně.