Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 04_CVIČENÍ Z BIOLOGIE A CHEMIE

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Chemie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

04_Cvičení z biologie a chemie

Předmět je pojatý jako opakování k maturitě – dvě hodiny týdně biologie, hodina týdně chemie. Studenti jsou připravováni na maturitu formou opakování probraného učiva a prací s materiály, se kterými se setkají u maturity. Studenti úročí své znalosti při práci s obrázky, diagramy a schématy, dotazují se na ně, zaplňují poslední mezery v chemickém poznání a důkladně se tak připravují ke zkoušce z dospělosti.