Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OCENĚNÍ V RÁMCI DNE S FYZIKOU

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ocenění v rámci Dne s fyzikou

Ve čtvrtek 26. května 2016 byly v rámci Dne s fyzikou předány diplomy a ceny vítězům krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Ceny a diplomy předávali zástupci ZČU v Plzni, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Jednoty českých matematiků a fyziků, Ústřední komise FO a dalších partnerů – kupříkladu vydavatelství Fraus. Akce se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka a náměstka hejtmana Plzeňského kraje Jiřího Stručka.

 

den s fyzikou den s fyzikou den s fyzikou

 

Po dopoledním bloku přednášek, ukázek zajímavých experimentů a astronomického pozorování se postupně přešlo k slavnostnímu předávání, které svým specifickým způsobem moderoval Petr Jančařík.

Jancarik a Randa

Za naši školu byli oceněni následující studenti a studentky:

  • Jarošík Jiří – 3. místo – fyzikální olympiáda – kat. A
  • Kislingerová Tereza – 4. místo – fyzikální olympiáda – kat. B
  • Matějková Marie Jana – 2. místo – astronomická olympiáda – kat. AB
  • Šlégl Jiří – 5. místo – astronomická olympiáda – kat. EF

Jarosik

Kislingerova

Slegl

GRATULUJEME!

Všichni ocenění kromě diplomů obdrželi též dárkové tašky od Ústředního výboru FO, Plzeňského Kraje a vydavatelství Fraus. Po předání ocenění následoval slavnostní raut připravený Hotelovou školou v Plzni.