Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DALŠÍ ÚSPĚCHY STUDENTŮ ANGLIČTINY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Další úspěchy studentů angličtiny

Soutěž v jazyce anglickém

Štěpán Košan ze septimy B se zúčastnil ústředního kola Soutěže AJ, do něhož jsou zváni pouze vítězové krajských kol. V tomto konkurenčním prostředí získal 8. místo. Blahopřejeme.


Ars poeticae

Zájemci o překládání textů či jejich interpretaci a autoři vlastních anglických textů se měli možnost setkat s podobně zaměřenými studenty v Plzni, kde se již po sedmnácté konala soutěž Umění poetiky, letos s mottem Láska nezná hranic. Naši studenti byli velmi úspěšní. Diplomy byly rozdány vždy třem nejlepším v dané kategorii a disciplíně. Diplomy si přivezli:

Jana Marie Matějková (SpA), Štěpán Košan (SpB), Adéla Kotěšovcová (KA) za interpretaci anglického textu

Jana Marie Matějková (SpA) a Adéla Kotěšovcová (KA) za vlastní tvorbu.


Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu angličtiny.