Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN SOUTĚŽE VÍM PROČ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Slavnostní předání cen soutěže Vím proč

V pátek 10. června proběhlo na naší škole slavnostní předání cen našim studentům Renému Jirmusovi a Kristýně Bulínové za 2. místo v soutěži Vím proč, které získali za video „Čistější ovzduší aneb elektrostatický odlučovač popílku“.

Oba obdrželi cenu v podobě tabletu, který jistě využijí v dalším studiu. Za organizátory internetového webu Vimproc.cz ceny předali zástupci společnosti ČEZ - Ing. Pavel Šimák a Romana Balounová. Kromě předání cen před třídou spolužáků představili oba zástupci společnosti ČEZ aktivity společnosti směřující k technickému vzdělání a jeho podpory, stejně tak vysoké uplatnění na trhu práce právě absolventů s tímto druhem vzdělání.

Již se těšíme na další kolo této netradiční a tvořivé soutěže zaměřené na tvorbu výukového videozáznamu. Úspěch Kristýny a Reného snad bude potřebnou motivací pro účast dalších našich studentů v nepřeberném množství dalších technických soutěžích - nejen v příštím ročníku soutěže Vím proč.