Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OTAVA 2016 - OHLÉDNUTÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Otava 2016 - ohlédnutí

V termínu 3. – 5. a 17. – 19. června se pod záštitou školního klubu konaly dva výjezdy na vodákům zaslíbenou řeku Otavu. Důvodem pro nabídku dvou termínů je především počet studentů, kteří mají o tradiční akci nebývalý zájem. Celkem se letos zúčastnilo více než sto žáků napříč jednotlivými třídami. Tento počet dělá z „vody“ zřejmě zdaleka nejpopulárnější akci.

Oba termíny proběhly ve stejných destinacích, to znamená se startem v Sušici, noclehy ve Velkých Hydčicích a Katovicích, cíl potom byl v blízkosti Pětikolského jezu ve Strakonicích. V porovnání s dřívějšími ročníky jsme byli ušetřeni horkého počasí, ale štěstí nám přálo, jelikož jsme nemuseli zápolit s deštěm, který tou dobou bičoval většinu regionu. Jednoznačným plusem byl stav vodní hladiny zejména během druhého výletu. Voda vystoupala na hranici, kdy příjemně tekla, ale současně byla pořád maximálně bezpečná. Obzvláště na cvičné peřeji nad Strakonicemi pak řada účastníků nabyté dovednosti náležitě vyzkoušela a dlouhé desítky minut pilovala nájezdy i výjezdy z proudu.

Poděkování za přístup a bezproblémové chování patří všem studentům a studentkám, kteří letos na vodu vyrazili. Vyzdvihnout je nutné také všechny pedagogy, jež obětovali volný čas o víkendech a bez kterých by nebylo možné akci organizačně zabezpečit. Na první termín vyrazili R. Salvetr, V. Skřivan a J. Veselý, na druhý termín R. Salvetr, K. Farkačová, T. Görner a P. Mecner. Slova chvály letí i na Otavu rodině Lacinových, neboť její společnost Lodní servis nám za výhodných podmínek zajistila materiál na oba termíny a to včetně převozu „suchých“ věcí do dalšího kempu.


(kliknutím se foto zvětší)

Hezký zbytek prázdnin přeje R. Salvetr