Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Fyzika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vyučující

Na naší škole fyziku vyučují plně aprobovaní učitelé. Nezaměřují se pouze na výuku ve škole, ale podílejí se na organizaci okresních a krajských kol fyzikální olympiády a dalších soutěží, věnují se publikační a recenzní činnosti v odborných časopisech, jsou mezi nimi autoři či recenzenti učebnic, podílejí se na řadě projektů a zajišťují výuku didaktického semináře pro pedagogickou fakultu ZČU.

Seznam vyučujících s aprobací předmětu fyzika:

 • Mgr. Dvořák Karel

 • Mgr. Kalivodová Hana

 • Mgr. Jílková Vladimíra

 • Mgr. Kalivodová Hana

 • RNDr. Kislingerová Eva

 • Mgr. Marešovská Jaroslava

 • Mgr. Maliňáková Lucie

 • RNDr. Panoš Miroslav, PhD.

 • RNDr. Skřivan Václav

 • Mgr. Šanda František

 • RNDr. Vágnerová Kateřina
 • Mgr. Veselý Josef