Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : USNESENÍ O ZAPSÁNÍ POBOČNÉHO SPOLKU

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Školní sportovní klub
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Usnesení o zapsání pobočného spolku

 

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí JUDr. Dagmar Honsovou v právní věci navrhovatele:

Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha, identifikační číslo 457 73 688, právní zást. Mgr. ZUZANA SÁGNEROVÁ, Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6, o návrhu na zápis Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Klatovy, pobočný spolek, Národních mučedníků 347, Klatovy IV, 339 01 Klatovy, do spolkového rejstříku takto:

V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 66633 se zapisuje Spisová značka L 66633 vedená u Městského soudu v Praze Název Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Klatovy, pobočný spolek

Sídlo : Národních mučedníků 347, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

Identifikační číslo : 05385121

Právní forma:  Pobočný spolek

Účel : organizace a podněcování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže na základních a středních školách a ve školských zařízeních v České republice, a to především v době mimo školní vyučování

Název nejvyššího orgánu:  shromáždění delegátů

Statutární orgán : Výbor

Předseda výboru : Mgr. ROMAN SEDLÁČEK

Způsob jednání : K jednání jménem pobočného spolku je oprávněn předseda výboru

Hlavní spolek :  Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., IČ: 457 73 688 José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Ostatní skutečnosti : Pobočný spolek může samostatně nabývat majetek a zavazovat se k právům a povinnostem vztahujícím se k činnosti v rámci příslušného klubu. Spolek hlavní neručí za závazky pobočného spolku s výjimkou případů, kdy k příslušnému právnímu jednání udělí svůj výslovný souhlas nebo pověření předem

V Praze dne 12. září 2016