Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KOMPLEXNÍ ZAHRANIČNÍ EXKURZE PRO 2. ROČNÍK A SEXTY 2017

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Komplexní zahraniční exkurze pro 2. ročník a sexty 2017

2. ročníky a sexty mají jako součást učebního plánu komplexní exkurzi na začátku září 2017. Nabízejí se 3 varianty popsané dále.

Zájem zjistí třídní učitelé do 20. prosince 2016. 

Varianty:

Julské Alpy 2017

Chorvatsko, zadarský region - Sv. Filip a Jakov

Kutnohorsko