Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA GYMNÁZIUM V KLATOVECH

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Gymnázium v Klatovech

5. třídy

Matematika: začátek v úterý 14. 2. 2017 ve 14.30

Český jazyk: začátek v úterý 14. 2. 2017 ve 14.30

Účastníci budou rozděleni na 2 skupiny a kurzy z obou předmětů budou tak moci probíhat souběžně (s prostřídáním skupin).

Na prvním setkání budou dohodnuty termíny pokračování obou kurzů (celkem bude 7 lekcí v týdenních intervalech) a proběhne také platba kurzovního poplatku 400 Kč za 1 kurz.

7. třídy

Matematika: začátek v úterý 14. 2. 2017 ve 14.30

Český jazyk: začátek v úterý 14. 2. 2017 v 15.30

Na prvním setkání budou dohodnuty termíny pokračování obou kurzů (celkem bude 7 lekcí v týdenních intervalech) a proběhne také platba kurzovního poplatku 400 Kč za 1 kurz.

9. třídy

Matematika: 1. skupina začátek ve středu 15. 2. 2017 ve 14.30, 2. skupina v 15.30

Český jazyk: 1. skupina začátek ve čtvrtek 16. 2. 2017 ve 14.30, 2. skupina v 15.30

Na prvním setkání budou dohodnuty všem vyhovující termíny pokračování obou kurzů (celkem bude 6 dvouhodinových lekcí v týdenních intervalech) a to ve středu a ve čtvrtek. Proběhne také platba kurzovního poplatku 400 Kč za 1 kurz.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ