Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA KATEGORIE A

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fyzikální olympiáda kategorie A

Krajské kolo 58. ročníku fyzikální olympiády kategorie A se konalo 18. ledna 2017 v Plzni. Účastnilo se ho celkově 17 studentů z gymnázií v Plzeňském kraji. Studenti našeho gymnázia se neztratili a vybojovali krásná místa:

3. místo - Kislingerová Tereza
4. místo - Převrátil Michal

Oba ztratili na vítěze pouhé 4  body a postupují do celostátního kola. O jejich vzájemném umístění rozhodlo vyšší bodové ohodnocení v jednom z příkladů.

9.  místo - Matějková Marie Jana, na vítěze ztratila 9 bodů.

Všem třem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.