Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2016-2017

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zeměpisná olympiáda 2016-2017

Vážení geografičtí nadšenci!

Tak už se to blíží!

19. ročník Zeměpisné olympiády!!!

HARMONOGRAM

ŠKOLNÍ KOLO: leden - únor 2017

OKRESNÍ KOLO: DDM Klatovy 21. února 2017 od 8:00 hod.

KRAJSKÉ KOLO: Plzeň 22. března 2017

KATEGORIE

A - prima (do OK - jeden žák/žákyně), témata: kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie

B - sekunda (do OK - jeden žák/žákyně), témata: kartografie, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie, Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika

C - tercie a kvarta (do OK - jeden žák/žákyně), témata: kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie, Evropa

D - vyšší gymnázium (do OK - dva žáci/žákyně), témata: Kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie, regionální geografie

Školní kolo:

Kategorie A,B,C – určí vyučující zeměpisu

Kategorie D – pondělí 6. února ( 1. a 2. vyuč. hodina) učebny budou určeny

KDO SI TROUFÁ AŤ SE HLÁSÍ U SVÉHO ZEMĚPISAŘE!

STRUKTURA OTÁZEK (ve všech kategoriích)

1. práce s atlasem či mapou

2. písemný test geografických znalostí (práce bez atlasu)

3. praktická část - třídění a zpracování informací a dat, analýza, syntéza