Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDNÁŠKA HOROLEZCE J. TRÁVNÍČKA

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Školní sportovní klub
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přednáška horolezce J. Trávníčka

  "KAŽDÝ MÁME SVOJI K2"

 

 „Cesta na vrchol“ - Expedice Manáslu (8163m)

Projekce plzeňského horolezce Honzy Trávníčka s vyprávěním o horolezecké přípravě, o tom, jaké to je, když se člověk ocitne ve vypjatých, extrémních či mezní situacích a musí si sáhnout až na dno svých sil, o tom, jak důležitá je motivace při překonávání překážek, odhodlání a rozhodnutí nevzdat se, čelit riziku a nést zodpovědnost.
Horolezec Honza Trávníček mluvil se studenty také o drsném životě a kultuře obyvatel Nepálu, o tamější přírodě, přípravě na expedici a o zdravém životním stylu.