Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2017

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Technická olympiáda 2017

Technická olympiáda 2016-17

Ve čtvrtek 9. února 2017 se uskutečnila v prostorách Západočeské univerzity v Plzni závěrečná prezentace soutěžních týmů a jejich prací 4. ročníku soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 10 středních škol s počtem 77 žáků. Prezentováno bylo 32 soutěžních prací. Při slavnostním vyhlášení výsledků převzali vítězové zasloužené ceny z rukou náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové.

Foto náměstkyně hejtmana s rektorem a prorektorem univerzity 

"Oceňuji originalitu nápadů a samozřejmě i technické provedení jednotlivých soutěžních prací. Věřím, že vysoká úroveň představených prací nasvědčuje skutečnosti, že se mezi soutěžícími najde celá řada těch, se kterými se po skončení studia na střední škole setkají členové hodnotící komise právě na akademické půdě," uvedla náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová. "Velké díky patří nejenom samotným žákům, ale také pedagogům, kteří je vedou," doplnila paní náměstkyně.

Oceněné práce byly ve třech stupních. Autoři nejlepších práci byli oceněni tabletem. Druhá skupina úspěšných studentů získala poukázku na nákup zboží 5000 Kč. Odměna v podobě poukázky na 3000 Kč pak čekala na autory prací, které též zaujaly členy poroty. Letos nově Západočeská univerzita v Plzni přislíbila všem účastníkům soutěže jednorázové stipendium ve výši 10 tisíc Kč, pokud v příštím akademickém roce nastoupí ke studiu na ZČU. I to je pro většinu přítomných studentů zajímavá odměna!

Naše týmy:

Soutěže se za naší školy zúčastnila trojice týmů s následujícími pracemi:

  • Karel Patlejch, Michal Převrátil, Petr Šíma – Stavba dronu

  • Adam Krátký, Milan Vacovský, Ondřej Šot – Generátor funkcí - stavba a využití

  • Jakub Čermák, Martin Dobranský – Pohyb setrvačníku - realita a model

A právě první tým s projektem „Stavba dronu“ byl oceněn první cenou a studenti Karel Patlejch, Michal Převrátil a Petr Šíma si odnesli kromě mnoha ocenění i zasloužené tablety pro vítěze. Gratulujeme!

Fotka s autory dronu 

 

O soutěži

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž, kde soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci z jedné střední školy v řešení tematických okruhů technických problémů. Soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy, Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytuje možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů.

Práci musí vytvořit skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a ze ZČU. Své výsledky soutěžní týmy prezentují před odbornou porotou. Témata jsou vypisována Západočeskou univerzitou.

Další fotografie ze soutěže zde.