Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky okresního kola soutěže z anglického jazyka

Kategorie IB:
1. místo: Jana Matějková SA
3. místo: Yasmin Steinerová PA

Kategorie IIIA:

2. místo: Barbora Čiháková 3B
3. místo: Eliška Poskočilová 3B