Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SEMINÁŘ O VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (ZEJMÉNA TABLETŮ) VE VÝUCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Seminář o využití digitálních technologií (zejména tabletů) ve výuce

16. března 2017 proběhl na klatovském gymnáziu seminář o využití digitálních technologií (zejména tabletů) ve výuce.

S úvodním referátem vystoupil PhDr. Ondřej Neumajer, hlavní autor Strategie digitálního vzdělávání do r. 2020 schválené vládou ČR.

S prezentacemi o našich zkušenostech s využitím tabletů poté vystoupili Mgr. Pavel Hladký a Mgr. Rudolf Salvetr.

Mgr. Eliška Pippenbacherová (Nakladatelství Fraus) informovala o elektronických učebních materiálech na trhu.

Ukázky výuky s tablety se studenty 1.A poté předvedli: RNDr. Václav Skřivan (fyzika), Mgr. Dagmar Protivová (dějepis), Mgr. Josef Pšajdl (zeměpis), Mgr. Veronika Sedláčková (hudební výchova) a Mgr. Rudolf Salvetr (anglický jazyk).

S možnostmi využití programu Mathematica přítomné seznámil v počítačové učebně matematiky RNDr. Pavel Krejča.

(jš)

Foto: E. Chrtková