Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POEZIE NA RYNKU

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Poezie na rynku

O posledním březnovém víkendu se zúčastnili naši žáci Poezie na rynku, krajské přehlídky v recitaci poezie a prózy.

Přehlídku hostilo klatovské divadlo a pořádal spolek Johan (spolek pro kulturní a sociální projekty). Přestože na postup na celostátní Wolkerův Prostějov jsme tentokrát nedosáhli, všem se líbila tvůrčí a zároveň uvolněná atmosféra. Na další ročníky se těšíme už teď.

Zúčastnění: Radek Coufal, Barbora Holá, Jitka Mertlová, Kristýna Strouhalová, Valentýna Jungvirthová.