Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEBOR ŠKOL VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přebor škol ve sportovní gymnastice

Sportovní gymnastika

Okresní přebor

Družstvo starších dívek druhé

Dne 28.3.2017 proběhl v Klatovech okresní přebor ve sportovní gymnastice. Družstvo starších dívek ve složení Náměstková Radka, Voráčková Veronika, Vališová Sára obsadilo druhé místo a Veronika Voráčková si v soutěži jednotlivců odnesla stříbrnou medaili. Mladší dívky – Konicarová Claudia, Drudíková Lenka, Bošková Jana, Klingerová Alena obsadily 6.místo.